Summary

Inledning

 

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och följer de svenska datalagar som finns. Personuppgifter kommer endast att samlas in på denna webbplattform i den utsträckning som det är tekniskt nödvändigt. Under inga omständigheter kommer data ges eller säljas till tredje part.

 

När du använder den här tjänsten kommer dina data automatiskt bearbetas. Detta inkluderar grundläggande personlig information. På grund av detta, så tillämpas alla relevanta bestämmelser angående dataskydd och integritet. Dessa lagbestämmelser kräver detaljerad information om typ och omfattning av personlig information som samlas in och hur den används.

Full policy

Tekniska data som samlas in av webbservern

 

Åtkomst till online-dokument via webbserver kräver insamling av fråge- och leveransdata. Dessa data innehåller bland annat IP-adressen för din Internet-anslutning, vilket är nödvändigt för leverans. Följande data samlas in:

 

Webbläsare typ och version 

Operativsystem som används 

Hänvisnings URL (webbplatsen som besöktes innan) 

Värdnamn för åtkomst dator (IP-adress) 

Datum och tid för begäran. 

 

 

Kakor (cookies)

När du använder Moodle lärplattformen, sparas kakor (små textfiler) på datorn. Efter en lyckad första log-in, är de avsedda att förenkla efterföljande inloggningar och för att möjliggöra tillgång till vår webbplats. Vår lärplattform kan inte användas utan att lagra cookies.

 

Den cookie som lagras lokalt på din dator heter MoodleSession och används för att hålla liv i anslutningen under en begränsad tid innan du loggas ut per automatik. Då försvinner också filen från din dator.

  

Datainsamling särskilt Moodle systemet

 

Registrering - data för drift

För registrering eller skapande av ett användarkonto med användarnamn och lösenord, begärs också uppgifter om ditt namn, e-postadress, stad och land. Denna information lagras i en databas. Du kan se dessa data när som helst efter inloggning på din personliga profilsida. Du kan redigera och ändra den här informationen vid behov i din profil. Vidare kan du välja inställningar som avgör om andra användare kan se din information. Oberoende av detta kommer dina poster alltid vara synlig för lärare och administratörer.

Du lagras som en medlem av kategorin "användare" vid registreringen.

Om du registrerar dig får du ett e-postmeddelande för att bekräfta att din e-postadress inte har missbrukats. Först efter bekräftelse på denna e-post är du faktiskt registrerad som användare. Annars raderas dina uppgifter och ditt användarkonto automatiskt efter 7dagar.

 

Frivillig kontaktinformation i kurser, workshops eller liknande

Deltagarlistor kan göras tillgängliga i kurser. Dessa visar ditt namn, en profilbild (om du väljer att ladda upp en) och länken till din personliga profil. Denna information är synlig för alla andra deltagare i samma kurs. Om du är registrerad av kursarrangören, kan du ändra eller ta bort information i din personliga profil när den har inrättats.

 

E-post och annan kommunikation

Du är fri att bestämma dig om din e-postadress är synlig för andra på profilsidan. Denna inställning gäller inte för kursledare eller administratörer, som alltid ser din e-postadress.

I din personliga profil, kan du välja hur och i vilken utsträckning man kommer att ta emot e-post från systemet. Du kan ändra denna inställning när som helst.

 

Foruminlägg

Genom att lägga upp en fråga, kommentar, idé eller annat uttalande i ett diskussionsforum deltagarna överens om att detta innehåll kommer att arkiveras i slutet av en kurs. 

Vuxenutbildningen kan begära om ditt tillstånd vid ett senare tillfälle för att citera dina ord i framtida publikationer men du, som är den ursprungliga författaren, kommer att behålla full äganderätt till sådana uttalanden och kommer att nämnas som ursprungskällan om sådan användning sker. Vuxenutbildningen kommer inte att citera eller använda någon information som du skrivit utan att först få din skriftligt tillstånd.

 

Dataloggning

Bortsett från den information som du angivit i registreringsprocessen, loggar också Moodle lärplattformen följande: - tid och plats för de olika ställen du besöker och har åtkomst till i systemet.  Uppgifter du gör eller lämnar in i systemet, t.ex. vilka uppgifter du gjort i någon kurs, foruminlägg, deltagit i workshops eller besvarat frågeformulär. Endast kursläraren samt administratörer kan nå dessa uppgifter.

 

Lagring

Denna användarinformation förblir lagrad på server även efter avregistrering. Det är endast tillgänglig för administratörer och lärare av kurser du deltagit i. Dina kontaktuppgifter (se avsnittet "registrering" ovan) är inte längre synlig för andra kursdeltagare i ett kursrum när du inte längre är registrerad där. Foruminlägg och annat arbete i en kurs förblir synliga.

 

Automatisk avregistrering

För att hålla det totala antalet användare inom rimliga gränser, kan användare som inte har loggat in på Moodle system för 180 dagar eller längre avregistreras. Innan detta sker, kommer de att få ett varningsmeddelande per e-post som ger dem sju dagar för att logga in i systemet igen och om de inte gör det, kommer avregistreringen att träda i kraft. Det är möjligt att omregistrera när som helst.

 

Dataanvändning

Alla data som samlas in enligt beskrivningen ovan kommer endast att användas för tekniska och / eller pedagogiska ändamål i direkt samband med kursen/kurser du är inskriven i. Det kommer inte att föras vidare till tredje part under några omständigheter.

 

Säkerhet

Vår lärplattform använder en krypteringsteknik (https) så att du kan interagera med den i förtroende och utan rädsla för att dina personuppgifter kapas. Av säkerhetsskäl kommer vi aldrig att sända dina personuppgifter via e-post. Det finns dock alltid en kvarstående risk för avlyssning med all överföring av data via Internet. Vi kan inte ta något ansvar för skador som uppkommer till följd av sådana säkerhetsproblem.

 

Förbud mot reklam

Kursdeltagare får inte använda lärplattformen i syfte att göra reklam annat än för försäljning av enstaka kursböcker de vill sälja efter avslutad kurs. Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder i fråga om oönskad reklam, t.ex. med hjälp av skräppost eller foruminlägg.

 

Samtycke

Genom att du registrerar dig på och använder denna plattform, uttrycker du din förståelse av förklaringarna ovan och ger ditt samtycke till datainsamlingen av uppgifter och hur dessa används av Vuxenutbildningen i Borlänge.

 

Varning

Begränsning av ansvar för internt innehåll

Även om alla ansträngningar har gjorts för att göra alla kurser så kompletta och korrekta som möjligt, lämnas det inga garantier för att du som elev når dina avsedda mål med kursen. Din attityd, förkunskaper, förmågor och vilja att nå målen är avgörande. 

Den information som ges i online-kurserna är på ett "befintligt skick"-basis. Lärarna och Vuxenutbildningen kan ej ansvara för läromedlens aktualitet, kompletthet samt riktighet. Vi strävar naturligtvis efter att använda så bra och adekvata läromedel som bara går och vi tar tacksamt emot era åsikter och synpunkter via de utvärderingar som vi ber er fylla i varje kurs.

I synnerhet kan vi inte ta något ansvar för någon person med hänsyn till eventuella förluster eller skador till följd av information som finns i dessa kurser.

 

Vi som tjänsteleverantör är ansvarig för det egna innehållet på lärplattformens sidor i enlighet med svensk datalagstiftning. Men enligt lag är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka externa uppgifter som lämnas eller lagras på vår hemsida. När vi har blivit medvetna om en specifik lagöverträdelse kommer vi dock omedelbart att ta bort innehållet i fråga. Allt ansvar i denna fråga kan endast utgå ifrån den tidpunkt då överträdelsen blir känd för oss.

 

Begränsning av ansvar för externa länkar

Vår webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part ("externa länkar"). Eftersom innehållet i dessa webbplatser inte är under vår kontroll, kan vi inte ta något ansvar för sådant externt innehåll. I samtliga fall är tredje part själva ansvariga för innehållet och riktigheten av uppgifterna som de har på sina webbsidor. 

När vi, Vuxenutbildningen infogar länkar till tredje parts webbsidor, finns inga kända lagöverträdelser för oss. Så snart en lagöverträdelse dock blir känd för oss, kommer vi omedelbart att ta bort länken i fråga.

 

Upphovsrätt

Innehållet och verk som publiceras på denna webbplats styrs av lagar kring Svensk upphovsrätt. All kopiering, bearbetning, distribution eller användning utanför ramen för upphovsrätten kräver skriftligt medgivande från upphovsmannen eller författare i fråga om inte annat anges.

 

Borlänge, 25 januari 2017.

 

Vuxenutbildningen

Borlänge kommun

S-781 81 Borlänge

Sweden

E-post: vuxenutbildningen@borlange.se

Nyttiga Länkar :


https://insidan.borlange.se/service/personuppgiftsbehandlinginformationssak/personuppgiftsbeh/Info

 

https://insidan.borlange.se/Sidor/fragor.aspx