Här ligger alla grundläggande Komvux kurser

Grundläggande Engelska Delkurs 3 Distans

Vuxenutbildningen Borlänge Kommun

20 veckor studier ger 200 studiepoång

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4. Distans med handledning.


I delkurs 4 jobbar du med Språkporten bas kapitel 3-5.

I delkurs 3 jobbar du med kapitel 1-3 i läroboken Språkporten bas.

Innehåll och mål kurs 3 vt17.docxInnehåll och mål kurs 3 vt17.docx
SvaData är en delkurs i Sva-ämnet på grundläggande nivå. Delkursen är obligatorisk och utgår ifrån skolverkets styrdokument. Syftenmed kursen är: Olika sätt att söka information på Internet Gäller främst elever på nivå 2. Genom att kombinera olika texttyper och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga och förstärka sina texters budskap, ger kunskaper om källkritik; hur avsändaren påverkar innehållet, nivå 1-2.

Här kan du läsa grundläggande matematik delkurs 3-4 med handledning. Denna kurs passar dig som är van att studera på egen hand och samtidigt arbetar eller studerar något annat ämne.  

Orienteringskursen Grunddata är en preparandkurs som förbereder dig för framtida studier på gymnasial nivå, yrke eller annan form av utbildning där datorvana krävs. Huvudmålet med kursen är att göra dig mer säker i din datorhantering och att du med enkelhet ska kunna använda datorn som ett verktyg i dina studier.

Här kan du studera Samhällskunskap på grundläggande nivå, via datorn.