Den här kursen motsvarar svenska 1 på gymnasienivå. Vid avslutad kurs får man betyg i svenska 1. Kursen avslutas med ett nationellt prov i muntlig framställan, läsförståelse och skriftligt. Dessa prov görs här i skolan. Tid och plats meddelas senare.