Det här är kursmallen som du kan använda för att skapa dina kurser på ett enkelt sätt.

Syftet är att kursen ska vara tydlig och att den ska följa en gemensam struktur som vi använder på Vuxenutbildningen. 

Mallen är en del av arbetet "Den röda tråden" och systematiskt kvalitetsarbete.