Svenska 3 läser du som har betyg eller motsvarande kunskaper i svenska 1 och 2. Kursen motsvarar Svenska 3 på gymnasienivå

i kursen ingår ett nationellt prov som görs på skolan. Inget betyg ges förrän provet är genomfört.