Samhällskunskap 1a1 är en yrkesförberedande kurs på 50 poäng och vänder sig främst till elever som ska ha en yrkesexamen.  Syftet med samhällskunskap är att eleven breddar, fördjupar och utvecklar sina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.