I samhällskunskap 1b ska du ha kunskap om demokrati och politiska system, känna till medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut, ha kännedom om frågor rörande individer och gruppers identitet, arbetsmarknadsfrågor och samhällsekonomi, genomgång av samhällsvetenskapliga metoder och källkritik.